Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Rättsligt meddelande

Du är för närvarande ansluten till webbplatsen com.pergobio.net, som ägs av MVA


juridisk information

1. Presentation av sajten

Enligt artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, informeras användare av webbplatsen www.menuiserie-mva.com om identiteten på de olika intressenterna inom ramen för dess genomförande och övervakning :

Ägare: MVA - SARL 75112105400017 - 114 Avenue Weisweiller Zone Terriers
Skapare: http://www.menuiserie-mva.com

Publikationsansvarig: Marc Cignoni

Kontakt: contact@pergobio.net

Värd: OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrike
Krediter: Ikonup, Deya

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds

Användning av com.pergobio.net-webbplatsen kräver fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användare av webbplatsen com.pergobio.net uppmanas därför att konsultera dem regelbundet.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare när som helst. Avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas av MVA, som då kommer att sträva efter att informera användarna i förväg om datum och tider för ingreppet.

Webbplatsen com.pergobio.net uppdateras regelbundet av Marc Cignoni. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst: de ålägger sig ändå användaren som uppmanas att hänvisa till dem så ofta som möjligt för att bekanta sig med dem.

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls

Syftet med sajten com.pergobio.net är att ge information om företagets alla aktiviteter.

MVA strävar efter att tillhandahålla information på webbplatsen com.pergobio.net som är så korrekt som möjligt. Det kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig av sig själv eller av tredjepartspartners som använder denna information för det.

All information som publiceras på webbplatsen com.pergobio.net ges endast för information och kan komma att ändras. Dessutom är informationen på webbplatsen com.pergobio.net inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut online.

4. Avtalsbegränsningar för tekniska data

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador relaterade till användningen av webbplatsen. Dessutom samtycker användaren av webbplatsen till att få tillgång till webbplatsen med hjälp av den senaste utrustningen, som inte innehåller virus och med en uppdaterad senaste generationens webbläsare.

5. Immateriella rättigheter och förfalskningar

MVA är ägare till immateriella rättigheter eller användningsrättigheter för alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, programvara.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden, förutom med föregående skriftligt tillstånd från: MVA.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller kommer att anses utgöra en intrång och åtalas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immaterialrätt.

6. Ansvarsbegränsning

MVA kan inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada på användarens utrustning, när man går in på com.pergobio.net-webbplatsen, och som beror antingen på användning av utrustning som inte uppfyller specifikationerna som anges i punkt 4, antingen utseendet på en bugg eller en inkompatibilitet.

MVA kan inte heller hållas ansvarigt för följdskador (såsom förlust av marknad eller förlust av möjligheter) till följd av användningen av webbplatsen com.pergobio.net.

Interaktiva utrymmen (möjlighet att ställa frågor i kontaktutrymmet) är tillgängliga för användare. MVA förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande radera allt innehåll som publicerats i detta utrymme som skulle strida mot den lagstiftning som är tillämplig i Frankrike, i synnerhet bestämmelserna om dataskydd. I tillämpliga fall förbehåller sig MVA också rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och/eller straffrättsliga ansvar, i synnerhet i händelse av ett rasistiskt, kränkande, ärekränkande eller pornografiskt meddelande, oavsett vilket medium som används (text, fotografi...).

Sök