Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Det här avsnittet innehåller för närvarande inget innehåll. Lägg till mer med hjälp av sidofältet.

Integritetspolicy

1. Hantering av personuppgifter

I Frankrike är personuppgifter särskilt skyddade av lag nr 78-87 av den 6 januari 1978, lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004, artikel L. 226-13 i strafflagen och det europeiska direktivet från oktober 24, 1995.

När du använder webbplatsen com.pergobio.net kan följande reserveras: URL-adressen till länkarna via vilken användaren har nått com.pergobio.net-webbplatsen, användarens åtkomstleverantör, användarens IP-adress (Internet Protocol).

Under alla omständigheter samlar MVA endast in personlig information om användaren för behoven av vissa tjänster som erbjuds av com.pergobio.net-sajten. Användaren tillhandahåller denna information med full kunskap om fakta, särskilt när han själv anger den. Det specificeras sedan för användaren av webbplatsen com.pergobio.net om denna information ska tillhandahållas eller inte.

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 38 och följande i lag 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter, har alla användare rätt till tillgång, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftlig och undertecknad begäran, åtföljd av en kopia av identitetshandlingen med underskrift av innehavaren av handlingen, med angivande av till vilken adress svaret ska skickas.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen com.pergobio.net publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, tilldelas eller säljs på något medium till tredje part. Endast hypotesen om inlösen av MVA och dess rättigheter syftade till överföring av information till den potentiella köparen som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att lagra och ändra data gentemot användaren av com-sajten. pergobio.net.

Webbplatsen deklareras inte till CNIL eftersom den inte samlar in personlig information. .

Databaserna skyddas av bestämmelserna i lagen av den 1 juli 1998 om införlivande av direktiv 96/9 av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser.

2. Hypertextlänkar och cookies

Webbplatsen com.pergobio.net innehåller ett visst antal hypertextlänkar till andra webbplatser, som skapats med MVAs tillstånd. MVA har dock inte möjlighet att verifiera innehållet på de sajter som sålunda besökts och tar därför inget ansvar för detta.

Att surfa på webbplatsen com.pergobio.net kommer sannolikt att orsaka installation av cookies på användarens dator. En cookie är en liten fil som inte låter användaren granskas, men som registrerar information om navigering av en dator på en webbplats. De uppgifter som sålunda erhållits var avsedda att underlätta efterföljande navigering på webbplatsen, och är också avsedda att möjliggöra olika mätningar av närvaro.

Att vägra att installera en cookie kan leda till omöjlighet att få tillgång till vissa tjänster. Användaren kan dock konfigurera sin dator på följande sätt för att installera cookies:

I Internet Explorer: verktygsflik (piktogram i form av en kugg uppe till höger) / internetalternativ. Klicka på Sekretess och välj alla cookies. Bekräfta på Ok.

Under Firefox: högst upp i webbläsarfönstret, klicka på Firefox-knappen och gå sedan till fliken Alternativ. Klicka på fliken Sekretess.

Ange lagringsregler för att: använda anpassade inställningar för återställning. Avmarkera slutligen för att inaktivera cookies.

Under Safari: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med en kugg). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på Innehållsinställningar i avsnittet "Sekretess". I avsnittet "Cookies" kan du blockera cookies.

I Chrome: Klicka längst upp till höger i webbläsaren på menyikonen (symboliserad med tre horisontella linjer). Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på inställningar i avsnittet "Sekretess". På fliken "Sekretess" kan du blockera cookies.

3. Tillämplig lag och tilldelning av jurisdiktion

Varje tvist i samband med användningen av webbplatsen com.pergobio.net är föremål för fransk lag. Exklusiv jurisdiktion ges till de behöriga domstolarna i Paris.

4. De huvudsakliga berörda lagarna

Lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, särskilt ändrad genom lag nr 2004-801 av den 6 augusti 2004 om databehandling, filer och friheter.

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin.

5. Ordlista

Användare: Internetanvändare ansluter med hjälp av ovannämnda webbplats.

Personlig information: "information som tillåter, i vilken form som helst, direkt eller indirekt, identifiering av de fysiska personer som ansöker" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Personlig information

Användaren informeras om att den personliga information som efterfrågas av honom är nödvändig för att behandla hans begäran. Denna information är endast avsedd för MVA. Användaren har när som helst rätt till åtkomst, rättelse och radering av sina personuppgifter som rör honom hos företaget.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: contact@menuiserie-mva.com

Besökaren samtycker till att inte kommunicera den informationen som är korrekt och inte skadar tredje parts intressen. Personlig information och kontaktuppgifter för besökare är endast avsedda för Art et Fenêtres och medlemmar i dess nätverk och kommer inte att lämnas ut till tredje part utan uttryckligt tillstånd.

Visning av annonser

Google Analytics-funktioner för visningsannonsörer är aktiverade på den här webbplatsen (remarketing). Google använder cookies för att visa våra annonser på sina webbplatser i Display-nätverket. Tack vare DoubleClick-cookien anpassar Google annonserna som visas för användare baserat på deras surfande på vår webbplats. Du kan använda den här funktionen genom att besöka Annonspreferenshanteraren.

Sök